neděle 22. července 2012

Košťálov - vrcholová kniha

Košťálov - vrcholová kniha
Zřícenina Košťálov stojí na nejvyšším bodě vrchu Košťál (481m) v Českém středohoří. Nachází se v blízkosti obce Třebenice při silnici vedoucí z Lovosic do Mostu. Vrcholová kniha je umístěna v dřevěné schránce na jednom ze stromů před vstupem na zříceninu hradu. K ní vede zeleně značená cesta z Třebenic nebo z druhé strany žlutá z obce Boreč. Od zříceniny jsou nádherné výhledy na okolní krajinu a na město Třebenice.

Zakladatel:                      Martin Šulc
Datum založení:              23.12. 2011

Kuzov - vrcholová kniha

Kuzov - vrcholová kniha
Vrch Kuzov (393m) leží v Českém středohoří nedaleko silnice vedoucí z Lovosic do Mostu. Tvoří ho dva vrchy oddělené od sebe rozsedlinou. Vrcholová kniha je umístěna na vyšším z nich, hned u vrcholového skaliska. Z vesničky Dřemčice vede kolem úpatí vrchu žlutá turistická značka. Nahoru se pak musí vystoupat po neznačených vyšlapaných cestičkách. Z vrcholu Kuzova jsou pěkné výhledy na vrchy Českého středohoří, na hrad Hazmburk a horu Říp.

Zakladatel:                      FOTOTURISTIKA.CZ       
Datum založení:              11.7. 2012

středa 18. července 2012

Plešivec (Brdy) - vrcholová kniha

Plešivec (Brdy) - vrcholová kniha
Vrch Plešivec (654m) leží nedaleko obce Hostomice a uzavírá brdské pásmo Hřebenů nad údolím říčky Litavky. Nejbližší cesta na jeho vrchol je od nádraží Rejkovice po zelené značce.  Vrcholová kniha je na tkz. Velké skále ve schránce umístěné na odpočívadle. Z vrcholové plošiny jsou nádherné výhledy na okolní krajinu.


příspěvek i s fotkami zaslal Stanislav Emingr                                      http://www.fototuristika.cz/

neděle 15. července 2012

Jánský vrch (Ohnivec) - vrcholová kniha

Jánský vrch (Ohnivec) - vrcholová kniha

Jánský vrch (766m) ležící v Krušných horách je výraznou krajinou dominantou Mostecka. Je to vrch s prudkými svahy, ale s plochým vrcholem. Kdysi na něm byly zapalovány svatojánské ohně, a tak se mu říkalo i Svatojánská hora. Nejvyšším místo Jánského vrchu tvoří mohutný asi desetimetrový skalnatý suk zvaný Ohnivec, na kterém je umístěna v plechové schránce vrcholová kniha. Značená cesta na vrchol Janského vrchu sice nevede, ale dá se tam snadno dostat po lesní cestě vedoucí od rozcestí od Jezerky  k triangulačnímu bodu na okraji vrchu. Pěkné výhledy jsou na České středohoří, Mostecko a vysílač na Jedlové.

 Zakladatel:                      Horoklub Chomutov       
Datum založení:              6.4. 2008

příspěvek i s fotkami zaslal Stanislav Emingr
Jezerka (Jezeř, Seeberg) - vrcholová kniha

Jezerka (Jezeř, Seeberg) - vrcholová kniha

Hora Jezerka nebo též Seeberg (706m)  leží v NPR Jezerka v Krušných horách mezi Vysokou Pecí a Jezeřím. Vrcholová kniha je umístěna v plechové schránce na jejím skalnatém vrcholku. Nejsnadnější přístup je po modře značené cestě z Jezeří. Z vrcholku hory jsou výhledy na krajinu Krušných hor s údolím Vesnického potoka a na protější čedičovou horu s vysílačem o velikosti 78m.  

Zakladatel:                      Horoklub Chomutov       
Datum založení:              25.12. 2009


příspěvek i s fotkami zaslal Stanislav Emingr
čtvrtek 5. července 2012

Srdov - vrcholová kniha

Srdov - vrcholová kniha
Vrch Srdov leží v Českém středohoří hned vedle známějšího vrchu Oblík. Pouze rozsedlina ho odděluje od dalšího sousedícího vrchu Brník. Na těchto vrších se nacházejí společenstva vzácných teplomilných rostlin a živočichů. Vrcholová kniha je umístěna na vrcholu, který tvoří dlouhý asi 100 metrový hřeben, ze strany od Oblíku. Nahoru nevede značená cesta, ale nejlepší přístup je právě ze strany od Oblíku. Odměnou za výstup jsou krásné kruhové výhledy na okolní krajinu Českého středohoří.  

Zakladatel:                      FOTOTURISTIKA.CZ       
Datum založení:              1.7. 2012